Ayat Manzil, rugi kalau tak belajar

Ayat Manzil, rugi kalau tak belajar

Ayat Manzil adalah potongan-potongan dari ayat al-Quran yang telah diajar oleh Rasulullah saw kepada para sahabat ra sebagai ayat syifa’ (penawar dan ubat) dari beberapa jenis penyakit rohani dan jasmani. Kelebihan ayat Manzil juga boleh dijadikan sebagai pelindung dari gangguan jin dan sihir.

Himpunan ayat-ayat al-Quran, yang dikenali sebagai Manzil ini telah disusun oleh Syaikh al-Hadis Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahalawi, iaitu seorang tokoh utama bagi gerakan dakwah Jemaah Tabligh yang berasal dari India.

Hadis sahih mengenai amalan ini terdapat di dalam kitab “Hayatus Sahabah” (Jilid 3, ms 374) yang dikarang oleh as-Syeikhul Kabir Maulana Yusuf. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim dan Tirmizi.

Ubai Ibn Kaab ra meriwayatkan: “Sewaktu bersama Rasulullah saw, seorang badwi telah datang kepada baginda dan berkata, “Ya Rasulullah saw, saya mempunyai seorang saudara yang ditimpa penyakit. “Penyakit apa?” Rasulullah saw lalu bertanya. “Sejenis gila.” Jawab orang tersebut. Nabi berkata, “Datanglah menghampiriku.” Lalu Rasulullah saw membacakan:

(1) Surah al-Fatihah

Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm. Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbil-‘Ālamīn. Ar-Raḥmānir-Raḥīm. Māliki Yaumid-Dīn. Iyyāka Na‘Budu Wa Iyyāka Nasta‘Īn. Ihdinaṣ-Ṣirāṭal-Mustaqīm. Ṣirāṭallażīna An‘Amta ‘Alaihim, Gairil-Magḍūbi ‘Alaihim Wa Laḍ-Ḍāllīn

(2) 4 ayat pertama Surah Al-Baqarah.

Alif Lām Mīm. Żālikal-Kitābu Lā Raiba Fīh, Hudal Lil-Muttaqīn. Allażīna Yu’minūna Bil-Gaibi Wa Yuqīmūnaṣ-Ṣalāta Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūn. Wallażīna Yu’minūna Bimā Unzila Ilaika Wa Mā Unzila Min Qablik, Wa Bil-Ākhirati Hum Yūqinūn. Ulā’ika ‘Alā Hudam Mir Rabbihim Wa Ulā’ika Humul-Mufliḥūn

(3) Ayat 163 Surah al-Baqarah (Wailahukum ilahun wahid…)

Wailahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanu arraheem

(4) Ayat 255 Surah al-Baqarah (Ayat Kursi)

Allāhu Lā Ilāha Illā Huw, Al-Ḥayyul-Qayyūm, Lā Ta’khużuhū Sinatuw Wa Lā Naum, Lahū Mā Fis-Samāwāti Wa Mā Fil-Arḍ, Man Żallażī Yasyfa‘U ‘Indahū Illā Bi’iżnih, Ya‘Lamu Mā Baina Aidīhim Wa Mā Khalfahum, Wa Lā Yuḥīṭūna Bisyai’im Min ‘Ilmihī Illā Bimā Syā’, Wasi‘A Kursiyyuhus-Samāwāti Wal-Arḍ, Wa Lā Ya’ūduhū Ḥifẓuhumā, Wa Huwal-‘Aliyyul-‘Aẓīm

(5) Ayat 256 & 257 Surah al-Baqarah

Lā Ikrāha Fid-Dīn, Qat Tabayyanar-Rusydu Minal-Gayy, Fa May Yakfur Biṭ-Ṭāgūti Wa Yu’mim Billāhi Fa Qadistamsaka Bil-‘Urwatil-Wuṡqā Lanfiṣāma Lahā, Wallāhu Samī‘Un ‘Alīm.
Allāhu Waliyyullażīna Āmanū Yukhrijuhum Minaẓ-Ẓulumāti Ilan-Nūr, Wallażīna Kafarū Auliyā’uhumuṭ-Ṭāgūtu Yukhrijūnahum Minan-Nūri Ilaẓ-Ẓulumāt, Ulā’ika Aṣḥābun-Nār, Hum Fīhā Khālidūn

(6) Ayat 284, 285 & 286 Surah al-Baqarah

Lillāhi Mā Fis-Samāwāti Wa Mā Fil-Arḍ, Wa In Tubdū Mā Fī Anfusikum Au Tukhfūhu Yuḥāsibkum Bihillāh, Fa Yagfiru Limay Yasyā’u Wa Yu‘Ażżibu May Yasyā’, Wallāhu ‘Alā Kulli Syai’in Qadīr
Āmanar-Rasūlu Bimā Unzila Ilaihi Mir Rabbihī Wal-Mu’minūn, Kullun Āmana Billāhi Wa Malā’ikatihī Wa Kutubihī Wa Rusulih, Lā Nufarriqu Baina Aḥadim Mir Rusulih, Wa Qālū Sami‘Nā Wa Aṭa‘Nā Gufrānaka Rabbanā Wa Ilaikal-Maṣīr.
Lā Yukallifullāhu Nafsan Illā Wus‘Ahā, Lahā Mā Kasabat Wa ‘Alaihā Maktasabat, Rabbanā Lā Tu’ākhiżnā In Nasīnā Au Akhṭa’nā, Rabbanā Wa Lā Taḥmil ‘Alainā Iṣran Kamā Ḥamaltahū ‘Alallażīna Min Qablinā, Rabbanā Wa Lā Tuḥammilnā Mā Lā Ṭāqata Lanā Bih, Wa‘Fu ‘Annā, Wagfir Lanā, Warḥamnā, Anta Maulānā Fanṣurnā ‘Alal Qaumil-Kāfirīn

(7) Ayat 18 Surah Ali Imran (Syahidallah annahu la ilaha illa huwa…)

Syahidallāhu Annahū Lā Ilāha Illā Huwa Wal-Malā’ikatu Wa Ulul-‘Ilmi Qā’imam Bil-Qisṭ, Lā Ilāha Illā Huwal-‘Azīzul-Ḥakīm.

(8) Ayat 116-118 Surah al-Mu’minun (Fata‘alallah al-malikul haq…)

Afa Ḥasibtum Annamā Khalaqnākum ‘Abaṡaw Wa Annakum Ilainā Lā Turja‘Ūn. Fa Ta‘Ālallāhul-Malikul-Ḥaqq, Lā Ilāha Illā Huw, Rabbul-‘Arsyil-Karīm. Wa May Yad‘U Ma‘Allāhi Ilāhan Ākhara Lā Burhāna Lahū Bihī Fa Innamā Ḥisābuhū ‘Inda Rabbih, Innahū Lā Yufliḥul-Kāfirūn. Wa Qur Rabbigfir Warḥam Wa Anta Khairur-Rāḥimīn

(9) Ayat 3 Surah al-Jin (Wa annahu ta’ala jaddu…)-

Qul Ūḥiya Ilayya Annahustama‘A Nafarum Minal-Jinni Fa Qālū Innā Sami‘Nā Qur’ānan ‘Ajabā. Yahdī Ilar-Rusydi Fa Āmannā Bih, Wa Lan Nusyrika Birabbinā Aḥadā. Wa Annahū Ta‘Ālā Jaddu Rabbinā Mattakhaża Ṣāḥibataw Wa Lā Waladā. Wa Annahū Kāna Yaqūlu Safīhunā ‘Alallāhi Syaṭaṭā

(10) Ayat 1-10 Surah as-Saffat

Waṣ-Ṣāffāti Ṣaffā. Faz-Zājirāti Zajrā. Fat-Tāliyāti Żikrā. Inna Ilāhakum Lawāḥid. Rabbus-Samāwāti Wal-Arḍi Wa Mā Bainahumā Wa Rabbul-Masyāriq. Innā Zayyannas-Samā’ad-Dun-Yā Bizīnatinil-Kawākib. Wa Ḥifẓam Min Kulli Syaiṭānim Mārid. Lā Yassamma‘Ūna Ilal-Mala’il-A‘Lā Wa Yuqżafūna Min Kulli Jānib. Duḥūraw Wa Lahum ‘Ażābuw Wāṣib. Illā Man Khaṭifal-Khaṭfata Fa Atba‘Ahū Syihābun Ṡāqib. Fastaftihim Ahum Asyaddu Khalqan Am Man Khalaqnā, Innā Khalaqnāhum Min Ṭīnil Lāzib

(11) Ayat 22-24 Surah Al-Hasyr

Lau Anzalnā Hāżal-Qur’āna ‘Alā Jabalil Lara’aitahū Khāsyi‘Am Mutaṣaddi‘Am Min Khasy-Yatillāh, Wa Tilkal-Amṡālu Naḍribuhā Lin-Nāsi La‘Allahum Yatafakkarūn. Huwallāhullażī Lā Ilāha Illā Huw, ‘Ālimul-Gaibi Wasy-Syahādah, Huwar-Raḥmānur-Raḥīm. Huwallāhullażī Lā Ilāha Illā Huw, Al-Malikul-Quddūsus-Salāmul-Mu’minul-Muhaiminul-‘Azīzul-Jabbārul-Mutakabbir, Subḥānallāhi ‘Ammā Yusyrikūn. Huwallāhul-Khāliqul-Bāri’ul-Muṣawwiru Lahul-Asmā’ul-Ḥusnā, Yusabbiḥu Lahū Mā Fis-Samāwāti Wal-Arḍ, Wa Huwal-‘Azīzul-Ḥakīm

(12) Surah al-Ikhlas

Qul Huwallāhu Aḥad. Allāhuṣ-Ṣamad. Lam Yalid Wa Lam Yūlad. Wa Lam Yakul Lahū Kufuwan Aḥad

(13) Surah al-Falaq

Qul A‘Ūżu Birabbil-Falaq. Min Syarri Mā Khalaq. Wa Min Syarri Gāsiqin Iżā Waqab. Wa Min Syarrin-Naffāṡāti Fil-‘Uqad. Wa Min Syarri Ḥāsidin Iżā Ḥasad

(14) Surah an-Nas

Qul A‘Ūżu Birabbin-Nās. Malikin-Nās. Ilāhin-Nās. Min Syarril-Waswāsil-Khannās. Allażī Yuwaswisu Fī Ṣudūrin-Nās. Minal Jinnati Wan-Nās

Berkata Ubai bin Ka’ab: Setelah itu bangunlah lelaki tersebut seolah-olah dia tidak mengalami apa-apa masalah langsung.”

Di samping ayat-ayat yang disebutkan di dalam hadis di atas, ayat-ayat al-Quran lain yang turut terkandung dalam Manzil ialah:

1) Ayat 26-27 Ali Imran

Qulillāhumma Mālikal-Mulki Tu’til-Mulka Man Tasyā’u Wa Tanzi‘Ul-Mulka Mim Man Tasyā’u Wa Tu‘Izzu Man Tasyā’u Wa Tużillu Man Tasyā’, Biyadikal-Khaīr, Innaka ‘Alā Kulli Syai’in Qadīr.
Tūlijul-Laila Fin-Nahāri Wa Tūlijun-Nahāra Fil-Laili Wa Tukhrijul-Ḥayya Minal-Mayyiti Wa Tukhrijul-Mayyita Minal-Ḥayyi Wa Tarzuqu Man Tasyā’u Bigairi Ḥisāb

2) Ayat 54-56 Surah al-A’raf

Inna Rabbakumullāhullażī Khalaqas-Samāwāti Wal-Arḍa Fī Sittati Ayyāmin Ṡummastawā ‘Alal-‘Arsy, Yugsyil-Lailan-Nahāra Yaṭlubuhū Ḥaṡīṡaw Wasy-Syamsa Wal-Qamara Wan-Nujūma Musakhkharātim Bi’amrihī Alā Lahul-Khalqu Wal-Amr, Tabārakallāhu Rabbul-‘Ālamīn. Ud‘Ū Rabbakum Taḍarru‘Aw Wa Khufyah, Innahū Lā Yuḥibbul-Mu‘Tadīn. Wa Lā Tufsidū Fil-Arḍi Ba‘Da Iṣlāḥihā Wad‘Ūhu Khaufaw Wa Ṭama‘Ā, Inna Raḥmatallāhi Qarībum Minal-Muḥsinīn

3) Ayat 110-111 Surah al-Isra’

Qulid‘Ullāha Awid‘Ur-Raḥmān, Ayyam Mā Tad‘Ū Fa Lahul-Asmā’ul-Ḥusnā, Wa Lā Tajhar Biṣalātika Wa Lā Tukhāfit Bihā Wabtagi Baina Żālika Sabīlā. Wa Qulil-Ḥamdu Lillāhillażī Lam Yattakhiż Waladaw Wa Lam Yakul Lahū Syarīkun Fil-Mulki Wa Lam Yakul Lahū Waliyyum Minaż-Żulli Wa Kabbirhu Takbīrā

4) Ayat 33-40 Surah al-Rahman

Yā Ma‘Syaral-Jinni Wal-Insi Inistaṭa‘Tum An Tanfużū Min Aqṭāris-Samāwāti Wal-Arḍi Fanfużū, Lā Tanfużūna Illā Bisulṭān. Fa Bi’ayyi Ālā’i Rabbikumā Tukażżibān. Yursalu ‘Alaikumā Syuwāẓum Min Nāriw Wa Nuḥāsun Fa Lā Tantaṣirān. Fa Bi’ayyi Ālā’i Rabbikumā Tukażżibān. Fa Iżansyaqqatis-Samā’u Fa Kānat Wardatan Kad-Dihān. Fa Bi’ayyi Ālā’i Rabbikumā Tukażżibān. Fa Yauma’iżil Lā Yus’alu ‘An Żambihī Insuw Wa Lā Jānn. Fa Bi’ayyi Ālā’i Rabbikumā Tukażżibān

5) Surah al-Kafirun

Qul Yā Ayyuhal-Kāfirūn. Lā A‘Budu Mā Ta‘Budūn. Wa Lā Antum ‘Ābidūna Mā A‘Bud. Wa Lā Ana ‘Ābidum Mā ‘Abattum. Wa Lā Antum ‘Ābidūna Mā A‘Bud. Lakum Dīnukum Wa Liya Dīn

Maulana Muhammad Thalhah bin Syaikh al-Hadis Maulana Muhammad Zakaria pernah menyatakan bahawa mereka sekeluarga turut mengamalkan Ayat Manzil.

“Ayat-ayat al-Quran yang terdapat di bawah ini, terkenal di dalam keluarga kami sebagai Manzil. Alim-ulama dalam keturunan kami telah memberi keutamaan kepada ayat-ayat tersebut, sama ada dalam doa ataupun amal. Telah menjadi kebiasaan bagi keluarga kami untuk melatih anak-anak kami mempelajari ayat-ayat Manzil.

Kelebihan Mengamalkan Ayat Manzil

1. Berlindung Daripada Gangguan Jin Dan Syaitan

Sebagai seorang anak Adam, kita tidak akan terlepas daripada godaan Syaitan untuk menyesatkan kita. Oleh sebab itu, selain daripada sentiasa melakukan perintah Allah swt dan sentiasa berzikir mengingati Allah, kita juga boleh mengamalkan bacaan Manzil untuk sebagai perlindungan dari gangguan jin dan syaitan.

Ini telah dibuktikan dari banyak pengalaman. Amalan seumpama ini (dengan tambahan atau kurang dari ini) telah disebut dalam kitab-kitab ‘al-Qawlul al-Jamil’ dan ‘Behisti Zewar’.

2. Elak Terkena & Menghalau Sihir

Dari pengalaman Dr Amirul Amin, seorang perawat perubatan Islam, beliau menyatakan Ayat Manzil ini sangat mujarab untuk menyembuh penyakit sihir, jin dan lain-lain. Dua cara untuk mengubati pesakit yang terkena sihir ialah dengan pesakit sendiri membaca Ayat Manzil ataupun orang lain boleh membacakan Ayat Manzil kemudian menghembus ke dalam air. Air tersebut untuk diminum oleh pesakit.

Maulana Ashraf Ali Thanawi menulis dalam kitabnya ‘Behisthi Zewar’, “…Suatu perkara yang sangat penting dalam mengamalkan aya-ayat Manzil ialah anda perlu membacanya dengan penuh tawajjuh. Sejauh mana seseorang mempunyai keimanan dan keyakinan terhadap Allah swt, sejauh itulah amalan ini akan memberi manfaat. Tidak syak lagi, bahawa nama-nama Allah swt dan kalimat-kalimatNya mengandungi terlalu banyak berkat”.

3. Memohon Kesihatan & Kesembuhan

Penyembuhan dengan al-Quran dan dengan apa yang diajarkan dari Nabi saw merupakan penyembuhan yang bermanfaat, sekaligus penawar yang sempurna. Allah berfirman:

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

Maksudnya, “Katakanlah al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman.” (Surah Fushshilat, Ayat 44)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Maksudnya, “Dan kami turunkan dari al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Surah al-Isra, Ayat 82)

Pengertian ‘dari al-Quran’ pada ayat di atas ialah al-Quran itu sendiri. Kerana al-Quran secara keseluruhan ialah sebagai penyembuh, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Maksudnya, “Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Surah Yunus, Ayat 57)

Kesimpulan

Ayat Manzil boleh diamalkan kerana ianya adalah himpunan daripada ayat-ayat al-Quran. Kita boleh amalkannya sebagai usaha untuk melindungi diri daripada gangguan syaitan mahupun daripada sebarang musibah.

Ayat Manzil juga boleh diamalkan untuk dijadikan sebagai penawar dari gangguan sihir dan juga penyakit. Namun begitu, jika Allah swt masih belum memberi keizinan untuk sembuh, kita tetap tidak akan sembuh, kerana kesembuhan itu hanya dari Allah swt. Al-Allamah Ibnul Qayyim mengemukakan:

فَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرانُ فَلاَ شَفَاهُ اللهُ, وَمَنْ لَمْ يَكْفِهِ فَلاَ كَفَاهُ اللهُ

Maksudnya, “Barangsiapa yang tidak dapat disembuhkan oleh al-Quran, bererti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barangsiapa yang tidak dicukupkan oleh al-Quran, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya.” (Zaadul Ma’ad)

Ayat Manzil, rugi kalau tak belajar

Baca Artikel Menarik:

Layari Laman Facebook MYKMU.NET

Apa jadi dengan Azhar Sulaiman?

Saya tak halalkan – Alif Satar

Marissa pusing 360 darjah – Abby

RM3.5j majlis perkahwinan anak jutawan Bawal Exclusive

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker