Bahasa makin tercalar daripada masyarakat awam hingga kelas atasan

Bahasa makin tercalar daripada masyarakat awam hingga kelas atasan. Bahasa bukan hanya berfungsi sebagai alat bertutur dan menulis, malah mencerminkan keperibadian seseorang serta kecerdikan watan. Ini kerana, ketertiban penggunaan bahasa amat penting berikutan berkait rapat manifestasi peri laku. Pensyarah Pusat Pengajian Teras, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Dr Siti Nor Azhani … Continue reading Bahasa makin tercalar daripada masyarakat awam hingga kelas atasan