Tanah bernilai tinggi untuk SJKC, SMJKC?

Kerajaan DAP Pulau Pinang memperuntukkan sejumlah tanah di kawasan utama negeri itu, untuk projek pembinaan, perluasan dan penempatan semula Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina. Meskipun nilai tanah di Pulau Pinang sangat tingi dan kawasan yang boleh dimajukan juga terhad, sebanyak dua Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina (SMJKC) dan empat SJKC menerima manfaat daripada insentif itu … Continue reading Tanah bernilai tinggi untuk SJKC, SMJKC?