Kewangan Islam yang dikawal selia

INDUSTRI kewangan Islam di Malaysia adalah sebuah industri yang dikawal selia. Bagi sektor perbankan Islam dan takaful, ia dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Sementara sektor pasaran modal Islam pula dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Kedua-dua pengawal selia tersebut telah memperkenalkan rangka kerja pengawalseliaan dan penyeliaan yang baik dan mantap. Rangka kerja … Continue reading Kewangan Islam yang dikawal selia