Surat Indulgence dan Lebuhraya Ke Syurga.

Penyalahgunaan agama telah wujud dalam segenap lapisan masyarakat yang merangkumi pelbagai agama dan kepercayaan. Oleh kerana itu terdapat banyak pemesongan yang dapat kita lihat apabila agama, wang dan politik disatukan dibawah payung yang sama. Didalam agama Islam (tidak mengira mazhab ataupun pecahan) tiada satu pun perkara yang disebutkan sebagai membeli sesuatu yang ghaib. Pembelian perkara ghaib ini dilakukan seperti penggunaan surat Indulgence. Ini kerana secara asasnya Islam menekankan tentang niat dan tujuan, perkara ini tidak dapat dibeli dengan apa-apa material nyata didunia.

Read more