Anak angkat celah mana?, Nurulhidayah nafi dakwaan warganet

Anak angkat celah mana?, Nurulhidayah nafi dakwaan warganet Anak presiden Umno, Nurulhidayah Ahmad Zahid menafikan pengasas Rumah Bonda, Siti Bainun Ahd Razali yang didakwa terlibat kes pengabaian dan penganiayaan remaja sindrom down merupakan anak angkat keluarganya. Menerusi hantaran di Instagram miliknya, Nurulhidayah memaklumkan segala dakwaan mengaitkan keluarganya termasuk dikatakan mengupah 10 peguam bela untuk Siti … Continue reading Anak angkat celah mana?, Nurulhidayah nafi dakwaan warganet