Fitch Ratings turunkan penarafan Malaysia kepada ‘BBB+’

Sebaran : Fitch Ratings menyemak turun Penarafan Kemungkiran Penerbit (IDR) mata wang asing jangka panjang Malaysia kepada ‘BBB+’ dari ‘A-‘. … Continue reading Fitch Ratings turunkan penarafan Malaysia kepada ‘BBB+’