Mandat rakyat, mandat suci

Mandat adalah kepercayaan bermuara daripada keyakinan dan amanah yang diberi kepada seseorang. Apabila seseorang itu dimandatkan atau diberi mandat bermakna ia membawa amanah dan pertanggungjawaban daripada yang memberi mandat. Mandat rakyat adalah suci kerana ia membawa harapan agar mandat yang diberi menjadi wahana menguruskan khazanah negara untuk kesejahteraan rakyat. Ia merupakan amanah yang perlu ditatang … Continue reading Mandat rakyat, mandat suci