Medac membantu Koperasi dalam menangani impak Covid-19.Sebaran :

SALAH satu dari inisiatif Kerajaan membantu koperasi dalam menangani impak penularan COVID-19 adalah dengan mengadakan Program Jualan Harga Patut Koperasi dengan peruntukan RM1 juta yang akan memanfaatkan 200 koperasi.

TAHUKAH anda dalam usaha Kerajaan membantu koperasi dalam menangani impak Penularan COVID-19, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah memperuntukkan pelbagai inisiatif yang berjumlah keseluruhan sebanyak RM1.099B dan sejumlah 14,628 koperasi akan mendapat manfaat darinya?

BAGI membantu koperasi dalam menangani impak penularan COVID-19, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah mewujudkan Geran Bantuan Kecemasan berjumlah maksima pembiayaan RM30,000
Sebaran :


Leave a Reply