Isu Jawi: 10 soalan, 10 jawapan

Share

Kementerian Pendidikan Malaysia

10 soalan lazim yang dijawab oleh kementerian:

1. Apakah yang berlaku?


KSSR (Semakan) bagi subjek Bahasa Melayu Tahun 4 telah memperkenalkan seni tulisan khat sebagai pengisian tambahan.

2. Apakah tujuan pengenalan tulisan khat ini dilakukan?

Ia dilaksanakan sebagai pengisian tambahan dalam aspek seni bahasa dan untuk memperkaya murid dengan pengetahuan mengenai seni, warisan dan sejarah bahasa Melayu.


3. Bagaimana pengisian ini dilakukan?

Pengisian ini dilaksanakan melalui pembelajaran di dalam buku teks Bahasa Melayu.

Terdapat enam muka surat aktiviti seni bahasa berkaitan tulisan khat dimuatkan di dalam buku teks setebal 164 muka surat.


4. Adakah murid akan menguasai Jawi melalui 6 muka surat ini?

Seperti dijelaskan tadi, ia dilaksanakan untuk memperkenalkan tulisan khat bagi meningkatkan pengetahuan murid mengenai aspek seni, warisan dan sejarah bahasa Melayu.

Sehubungan itu, ia bukan satu pembelajaran komprehensif untuk menguasai Jawi.

5. Adakah ini berlaku di SJK sahaja?

Tidak. Pengenalan ini melibatkan semua sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK).

6. Bilakah keputusan ini dibuat?

Perancangan pengenalan tulisan khat ini telah dilaksanakan melalui semakan semula Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) sejak tahun 2014.

7. Adakah untuk Tahun 4 sahaja?

Pengenalan tulisan khat ini adalah untuk Tahap 2 dengan melibatkan tahun 4 pada tahun 2020, tahun 5 pada tahun 2021 dan tahun 6 pada tahun 2021. Murid Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3) tidak terlibat dengan pengenalan tulisan khat.

8. Adakah tulisan khat ini akan diuji dalam ujian dan peperiksaan?

Tidak. Tiada pentaksiran akan dijalankan bagi tulisan khat.

9. Kenapa memaksa murid bukan Melayu mempelajari tulisan khat?

Ia bukan paksaan sebaliknya satu usaha untuk meningkatkan kefahaman semua murid mengenai seni, warisan dan sejarah bahasa Melayu.

Tambahan pula, tulisan Jawi juga telah diajar di sekolah jenis jebangsaan (SJK) melalui mata pelajaran Bahasa Melayu sejak tahun 2015 lagi.

Ini boleh dirujuk kepada buku teks Bahasa Melayu untuk SJK Tahun 5 cetakan 2015 di muka surat 85 hingga 88 (bawah tema 6 Menghargai Budaya Bangsa Unit 17 Seni Tulisan).

10. Mengapa tulisan khat dan tidak memberi fokus kepada ‘coding’ dan cabang ilmu lain?

Tulisan khat merupakan pengisian tambahan yang relevan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu.

KPM memperkenalkan coding atau pengekodan kepada murid sekolah rendah dan menengah dalam pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Semakan 2017.

Di sekolah rendah ia melibatkan murid Tahap 2 (Tahun 4,5 dan 6). Manakala untuk sekolah menengah melibatkan Tingkatan 1 hingga 3.

Aspek coding ini dipelajari melalui mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi serta Asas Sains Komputer.

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!