Sebab kenapa Malaysia mengetuai pembasmian kemiskinan di AseanBanyak – mungkin terlalu banyak – yang telah diperkatakan sejak kebelakangan ini tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kemiskinan dan perbezaan pendapatan atau kekayaan di Malaysia.

Ulasan-ulasan ini, walaupun dilihat secara objektif, dapat memberi kesan bahkan kepada mereka yang paling tidak mengambil kisah dalam politik sebagai retorik yang diulangi oleh pihak-pihak yang berniat untuk memajukan agenda pembangkang mereka.

Tetapi walaupun begitu, lihat pada fakta-fakta dan ia menjadi lebih mudah untuk melihat bagaimana dan mengapa Malaysia telah menjadi sebuah negara model di kalangan negara-negara Asia Tenggara dalam membasmi kemiskinan.

Mari ulasnya:

Hanya dalam masa lebih kurang 60 tahun, Malaysia telah berubah daripada ekonomi berasaskan pertanian berpendapatan rendah kepada negara di landasan ke arah mencapai status ekonomi maju dalam masa dua tahun.
Di antara pencapaiannya dalam pembangunan negara, kadar kemiskinan Malaysia menurun dengan luar biasa dan menjadi contoh pengurangan kemiskinan di Asia Tenggara.

Mengapa? Hasil dan data telah menunjukkan bahawa usaha oleh kerajaan untuk mempromosikan peluang yang sama rata untuk semua dan membangunkan ekonomi setempat telah mencapai hasil yang diinginkannya.

Contohnya, World Factbook 2017 Agensi Perisikan Pusat (CIA) melaporkan bahawa kadar kemiskinan Malaysia adalah yang terendah di antara negara-negara Asia Tenggara pada 3.8 peratus, berbanding Vietnam dan Indonesia (11.3%), Thailand (12.6%), Laos (22%), Filipina (25.2%) dan Burma (32.7%).

Laporan itu juga menekankan bahawa KDNK per kapita Malaysia berada pada AS$27,200, yang mana adalah jauh lebih baik daripada negara serantaunya di Thailand (AS$16,800), Indonesia (AS$11,700), Filipina (AS$7,700), Vietnam (AS$6,400 ), Burma (AS$6,000) dan Laos (AS$5,700).

Sementara itu, hujah-hujah yang mendakwa jurang kekayaan Malaysia atau pekali Gini telah bertambah adalah tidak disokong oleh fakta. Sebaliknya, pekali Gini negara itu jatuh kepada 0.399 pada 2016 daripada 0.401 yang didaftarkan pada tahun 2009. Ini menjadikan Malaysia jauh lebih baik daripada beberapa ekonomi maju seperti Singapura (0.458) dan malah Hong Kong (0.539).
Mengikut salah satu laporan terkini oleh Bank Dunia, Malaysia mempunyai kadar pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekitar 7% setiap tahun selama 25 tahun yang lalu.

Oleh kerana pertumbuhan ini bersifat inklusif, Malaysia telah hampir berjaya membasmi kemiskinan di negara itu.

Walau bagaimanapun, dengan kemunculan kemiskinan bentuk baru terutamanya di kawasan bandar yang disebabkan oleh penghijrahan besar-besaran dan penghijrahan bandar yang pesat, diakui masih banyak yang perlu dilakukan untuk Malaysia mencapai sasaran kadar kemiskinan sifar.

Peka dengan ini, kerajaan, bersama-sama dengan pelbagai pihak berkepentingan, terus membina pada dasar dan rancangan nasionalnya, melaksanakan banyak inisiatif untuk membantu meningkatkan pendapatan golongan bandar yang miskin dan mudah terkesan.

Ini boleh dibahagikan kepada dua kategori utama: jangka pendek dan jangka panjang.
Inisiatif jangka pendek

Bertujuan untuk menangani keperluan segera penduduk bandar yang miskin, pelbagai bantuan dan subsidi telah disediakan, termasuk:

Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M)

Diperkenalkan pada 2012, BR1M adalah sebahagian daripada Program Transformasi Ekonomi (ETP) untuk membantu golongan berpendapatan rendah di Malaysia. Bantuan ini (bayaran tunai tahunan satu kali sebanyak RM500) bertujuan untuk mengurangkan kos sara hidup di kalangan isi rumah dengan pendapatan bulanan kurang daripada RM3,000.

Bantuan kewangan lain
Ibu tunggal yang layak, orang kurang upaya, warga emas yang memerlukan serta isi rumah berpendapatan rendah juga disediakan dengan sejumlah bantuan kewangan untuk membantu meringankan beban mereka. Bantuan ini di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia.

Inisiatif jangka panjang

Program jangka panjang juga disediakan untuk mempersiapkan golongan kurang bernasib baik dengan pengetahuan, kemahiran dan/atau modal yang diperlukan untuk menjadi lebih berdikari dari segi kewangan dalam jangka panjang. Ini termasuk:

Program 1Malaysia

Satu program berterusan di seluruh negara dengan pelbagai inisiatif untuk membantu meringankan beban golongan miskin. Inisiatif termasuk Kedai Rakyat 1 Malaysia, skim perumahan mampu milik PR1MA, program bantuan sosial KAR1SMA dan Program Susu 1 Malaysia untuk kanak-kanak yang bersekolah.

2 Years Exit Programme (2YEP)

Diperkenalkan pada 2010, 2YEP menyediakan bantuan kebajikan sementara kepada calon yang layak selama dua tahun sambil membantu mereka membina kebolehan mereka. Selepas 2 tahun, calon itu dijangka dapat hidup secara berdikari tanpa bergantung kepada subsidi. Sehingga kini, 2YEP telah membantu 122 golongan miskin tegar, termasuk golongan kurang upaya untuk keluar dari kemiskinan.

Dasar Pendidikan Transformatif

Kerajaan telah lama komited untuk menyediakan pendidikan percuma untuk semua rakyat Malaysia, buku teks percuma di sekolah-sekolah awam, terus mengubah sistem pendidikan dan menyediakan biasiswa untuk meningkatkan lagi kedudukan sosial dan ekonomi semua kaum. Malaysia adalah unik kerana ia menyediakan sistem pendidikan vernakular (Cina dan Tamil) untuk memenuhi keperluan khusus pelbagai komuniti di negara ini.

Ringkasnya, pembasmian kemiskinan merupakan proses yang mencabar dan berterusan. Dan hakikat mudah adalah tidak ada cara yang cepat untuk membaikinya.

Harapannya ialah program-program holistik ini akan dapat mengangkat mereka yang berada dalam kemiskinan, memperkasakan mereka dan pada masa yang sama, membantu mereka menjadi peserta aktif dalam ekonomi Malaysia.

Link asal artikel:

Op-Ed: Why Malaysia is leading the way in Asean for poverty eradicationLeave a Reply

Your email address will not be published.