#ManifestoBN PRU-14: Utamakan ibu dan wanitaMenubuhkan Majlis Ekonomi Wanita (MEW) yang akan dipengerusikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri khusus untuk agenda ekonomi wanita.

Menubuhkan pusat transformasi usahawan wanita (model PASARNITA) yang akan melebarkan jaringan perniagaan.

Memudahcara proses pemerolehan pinjaman golongan wanita tunggal.

Memudahkan syarat pinjaman mikrokredit untuk usahawan wanita.

Mewujudkan Koperasi Wanita yang menawarkan kemudahan simpanan dan pinjaman kewangan.
Menyemarakkan latihan vokasional/TVET wanita dan ibu tunggal dengan mewujudkan jaringan kerjasama yang mantap.

Menambah pendapatan ibu-ibu tunggal B40 melalui latihan di Kursus Asuhan PERMATA.

Menggilap potensi ibu-ibu tunggal melalui program peningkatan kemahiran dan latihan.

Menjamin sekurang-kurangnya 30% keanggotaan Dewan Negara disandang wanita.

Untuk maklumat lanjut, layari: www.barisannasional.org.my


Leave a Reply

Your email address will not be published.