#ManifestoBN PRU-14: Untuk Sabah dan SarawakHak-hak Sabah & Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 akan direalisasikan secara konsensus.

Meningkatkan kualiti liputan telekomunikasi di seluruh Sabah dan Sarawak – RM2 bilion.

Meluaskan liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak dengan peruntukan sebanyak RM2.3 bilion.

Memansuhkan label harga barang mengikut kawasan Semenanjung, Sabah dan Sarawak ke arah Satu Negara Satu Harga.

Menaiktaraf rumah panjang di Sarawak dan rumah air di Sabah.
Memperkukuhkan jaringan pengangkutan di Sabah dan Sarawak dengan menaiktaraf 12,500km jalan luar bandar.

Meneruskan subsidi bekalan air di pedalaman Sabah.

Menyediakan peruntukan khas untuk usahawan-usahawan Sabah dan Sarawak.

Mencerap lebih banyak fakta dan perspektif sejarah dari Sabah dan Sarawak.

Menubuhkan Institut Kajian Peribumi dan Penduduk Asli di Universiti Malaysia Sarawak dan Universiti Malaysia Sabah.
Meningkatkan kemampuan kuasa persenjataan pasukan keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur (ESSZONE).

Mempertingkatkan kawalan keselamatan sempadan darat di Sabah dan Sarawak – (AKSEM) dan AKSEMNET.

Menaik taraf Lapangan Terbang Sandakan.

Membina Lapangan Terbang Mukah dan Lawas.

Untuk maklumat lanjut, layari: www.barisannasional.org.my


Leave a Reply

Your email address will not be published.