#ManifestoBN PRU-14: Tingkat pendapatan rakyatMeningkatkan gaji minimum pekerja secara berperingkat kepada sekurang-kurangnya RM1,500 dalam tempoh lima tahun.

Menubuhkan Fair Works Commission untuk menentukan paras gaji pekerja-pekerja sektor swasta agar lebih setimpal.

Memperkenalkan kadar dividen dan bonus pelbagai peringkat untuk dana pelaburan dan unit dana amanah dan GLIC lain (kecuali KWSP).

Menurunkan had maksimum kadar faedah dan caj lewat bayar kad kredit.

Meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berpendapatan RM2,500 ke bawah di Syarikat Berkaitan Kerajaan dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan melalui perluasan perlindungan insuran, pertambahan manfaat kesihatan dan kenaikan elaun kos sara hidup.
Memberi insentif khas RM5,000 kepada setiap peneroka FELDA.

Mewujudkan geran khas bagi tujuan penanaman semula peneroka-peneroka FELDA.

Melupuskan hutang penanaman semula peneroka-peneroka FELDA.

Melupuskan hutang pembelian saham FGV peneroka-peneroka FELDA.

Melupuskan hutang tambahan peneroka-peneroka FELDA semasa proses penanaman semula.
Menaikkan harga pengaktifan Insentif Pengeluaran Getah (IPG).

Meningkatkan Bantuan Musim Tengkujuh untuk pekebun-pekebun kecil getah.

Meminimakan pembabitan orang tengah dalam hasil tani dan perikanan demi petani dan nelayan.

Memperluaskan dana Skim Bantuan Tani dan penanaman semula untuk pekebun kecil kelapa sawit, getah, koko dan kenaf.

Untuk maklumat lanjut, layari: www.barisannasional.org.my


Leave a Reply

Your email address will not be published.