#ManifestoBN PRU-14: Kediaman untuk 1NegarakuMenubuhkan sebuah bank khas bagi menguruskan pinjaman Perumahan Mampu Milik dan Perumahan Kos Rendah yang berharga RM300,000 dan ke bawah.

Memberi pengecualian cukai bagi pendapatan dari penyewaan rumah.

Menyediakan dana khas bagi menggalakkan usahawan-usahawan Sistem Binaan Berindustri (IBS).

Menyediakan insentif bagi menggalakkan bank dan pemaju perumahan untuk menawarkan skim sewa-untuk-beli.

Membantu pembeli-pembeli yang menjadi mangsa kepada pemaju perumahan tidak berlesen.
Mewajibkan Indeks Prestasi Utama (KPI) ke atas pembinaan Rumah Mampu Milik.

Menubuhkan tribunal penyelesaian konflik.

Mewujudkan sebuah entiti tunggal untuk menyelaras keseluruhan inisiatif-inisiatif perumahan mampu milik.

Menyediakan Skim Bantuan Sewa Perumahan Awam bagi membantu penyewa dalam kategori miskin dan orang kelainan upaya.

Memperkenalkan Perjanjian Jual dan Beli Rumah Patuh Syariah yang akan menambahbaik sistem perbankan Islam sedia ada.
Membangunkan kuarters, bangunan dan tanah Kerajaan yang tidak diutilisasikan secara optimum.

Membuka peluang kepada pesara Kerajaan dan anak-anak mereka untuk membeli unit Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (PPA1M).

Membina lebih banyak rumah komuniti FELDA.

Untuk maklumat lanjut, layari: www.barisannasional.org.myLeave a Reply

Your email address will not be published.