Laporan Idris Jala: Isa Pindah Ke Spad, Tindakan FGV Ke Atas Datuk Zakaria Ada Asas Kuat

1. Kerajaan dan FELDA Global Ventures (FGV) telah menerima laporan yang bebas Dato ‘Sri Idris Jala pada keputusan dan tindakan FGV Lembaga Pengarah untuk menggantung Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Kewangan dan dua pegawai pengurusan kanan yang lain. Ini adalah selaras dengan pelantikan beliau sebagai pihak yang bebas pada 7 Jun untuk menubuhkan fakta kes itu dan mencadangkan jalan ke hadapan.
 
2. Setelah mengkaji laporan itu, kedua-dua Kerajaan dan FGV ada hari ini menerima empat penemuan utama dan jalan ke hadapan seperti berikut:
 
Terdapat fakta yang mencukupi dan alasan yang munasabah mewajarkan Lembaga FGV untuk memulakan prosiding tatatertib terhadap Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Kewangan dan dua pegawai pengurusan kanan lain berhubung dengan dakwaan pelanggaran prosedur dalam Delima Oil Products Sdn Bhd (DOP), anak syarikat FGV. Oleh itu, FGV perlu meneruskan prosiding berterusan tatatertib.

Perlu juga ditekankan bahawa tiada siapa yang melakukan apa-apa salah laku pada masa ini melainkan jika dibuktikan dengan pertanyaan domestik akan berlaku. Semasa pertanyaan domestik, 4 pegawai pengurusan akan dapat mempertahankan diri mereka dalam talian undang-undang keadilan asasi.
 
– Kes DOP menekankan keperluan segera bagi FGV untuk radikal meningkatkan tadbir urus dan kawalan perniagaan korporat di peringkat Kumpulan dan subsidiari. Ia adalah disyorkan bahawa FGV menetapkan satu “Tadbir Urus kuantum lompat” Pasukan untuk memastikan bahawa ini berlaku sebagai perkara yang perlu disegerakan. Sebaliknya membuat penambahbaikan berterusan, dengan bantuan daripada pasukan ini, FGV perlu pada mulanya, mengenal pasti amalan terbaik, polisi dan prosedur dalam atau di luar industri dan selepas itu, menerima pakai ini untuk FGV. Dengan cara ini, FGV akan membuat lonjakan besar dari segi peningkatan dalam Tadbir Urus Korporat.
 
– Kemerosotan prestasi kewangan FGV dan FELDA dalam beberapa tahun terakhir waran tinjauan perniagaan yang komprehensif. Sesungguhnya, seperti ulasan telah pun bermula akhir tahun lepas. Kedua-dua FGV dan FELDA perlu diteruskan dan menyiapkan kerja ini dengan segera. Apabila siap, ia akan dimasukkan ke dalam tempat platform yang betul yang akan meletakkan kedua-dua FGV dan FELDA untuk menjadi syarikat yang berjaya sekarang dan pada masa akan datang. Platform ini termasuk model kepimpinan kanan, strategi, perniagaan dan operasi.
 
– Untuk mendukung integriti, semangat kesaksamaan pertanyaan yang berterusan dan memastikan tadbir urus korporat yang betul FGV dan DOP, Kerajaan telah memutuskan untuk melantik Tan Sri Isa Samad sebagai Pemangku Pengerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD). Kerajaan, dalam menjalankan hak penuh di bawah peruntukan Perkara 80 memorandum FGV artikel dan persatuan, telah melantik berkuat kuasa serta merta Tan Sri Sulaiman Mahbob sebagai Pemangku Pengerusi FGV. Selain daripada menjalankan peranan dan tanggungjawab Pengerusi normal, dia akan segera mengambil tindakan untuk mengawasi pelaksanaan cara di atas ke hadapan.
 
3. Laporan bebas oleh Dato ‘Sri Idris Jala dan keputusan di atas dibuat oleh Kerajaan dan FGV di jalan ke hadapan adalah berasingan daripada siasatan SPRM yang sedang berlangsung. siasatan masih dijalankan dan hasilnya akan diperlihatkan oleh mereka hanya selepas SPRM telah melengkapkan kerja mereka.
 
 
Jun 19, 2017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.